Over de IJsclub

De ijsbaan is gelegen aan de Beatrixlaan 11 in Nieuwleusen.
De ingang is via het nieuwe parkeerterrein.

Het adres:
IJsclub Nieuwleusen
p/a Vechtland 68
7711 VB Nieuwleusen

Contactpersonen

Job van den Bergh, voorzitter, 06-53707647
Harry ter Wee, secretaris, 06-21447464
Geert Wieling, penningmeester, 06-54363870

Ledenadministratie
Burgemeester Backxlaan 47
7711 AB Nieuwleusen
06-54363870

NB Het verenigingsjaar loopt van 1 november t/m 31 oktober. Opzegging bij de ledenadministratie voor 1 oktober van enig jaar. Maar natuurlijk blijft iedereen lid…
twitter